Kopertinat e Broshurave te publikuara ne kuader te projektit

  1. Udhezues per Transportin e sigurt te PMB-ve

Udhëzues Per transportin e sigurt te PMB

2. Udhëzues për përdorimin e Pajisjeve Mbrojtëse Personale

Udhëzues per PPE

3. Udhëzime praktike se si të marrim informacion nga procesi i regjistrimit të pesticideve në BE

_3_ Udhëzime praktike se si të marrim informacion nga procesi i regjistrimit të pesticideve në BE

4. MAGAZINIMI I SIGURT I PMB‐ve

_5_Magazinimi i sigurt i pesticideve

 

https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf