Distributoret e Pesticideve ne Shqipëri

idEmriProdukte / SherbimeTipiAdresa
idEmriProdukte / SherbimeTipiAdresa
1 Agro Blend Acaricides, Herbicides, Insecticides, Rodenticides, Fungicides Distributor Vore, Albania
2 Agroarmando Acaricides, Fungicides, Herbicides, Molluscicides, Plant activators, Plant growth regulators, Rodenticides Importer, Exporter, Distributor, Trader Fushe-Kruje, Albania, Albania
3 Agrovizion Acaricides, Algicides, Antifeedants, Avicides, Bactericides, Chemosterilants, Fungicides Importer, Exporter, Distributor, Trader, Wholesaler Lushnje, Albania
4 ELAN SHPK Acaricides, Bactericides, Fungicides, Herbicides, Insecticides, Nematicides, Rodenticides Importer, Exporter, Distributor, Manufacturer, Developer, Trader Rr.Him Kolli nr 3, Albania
5 NRG Bird repellants, Insect attractants, Insect repellants, Insecticides, Mammal repellants, Rodenticides Importer, Exporter, Distributor pallatet Brari - kopeshti Botanik , Albania
6 Re.Ferko Shpk Pesticides, Acaricides, Herbicides, Insecticides, Molluscicides, Nematicides, Plant growth regulators Importer, Distributor, Trader Afrimi i ri, ish dega e farnave, 8 Marsi Street, Nr 172, Albania
7 shehu shpk Acaricides, Bactericides, Fungicides, Herbicide safeners, Herbicides, Insecticides, Plant activators, Plant Importer, Exporter, Distributor, Manufacturer, Developer, Trader Elbasan , Albania