Trajnimi i Trajnereve u zhvillua në bashkëpunim me Ministrine e Bujqësisë Zhvillimit Rural dhe administrimit të Ujërave.

Ministra ka trajnerët zyrtarë të saj pranë Drejtorive të Bujqësive nëpër qarqe në të gjithë vendin.

Ne trajnim morrën pjesë studentët e Doktoraturës dhe Masterit Profesional pranë Deapartamentit të Mbrojtjes së Bimëve, fermerë, Fitofarmacistë, etj.

Programi i Trajnimit, materialet trajnuese dhe foto të takimit janë listuar në rubrikat më poshtë.

__Programi_1

Prof.Enver Isufi

_1_Edukimi profesional__

Hiqmet Skenderi – BAYER CROP SCIENCE

2015 Apple Alb 2015

Mbrojtja e Pemeve frutore berthamore 2015

Mbrojtja e perimeve 2015,

Mbrojtja e ullirit 2015,

Mbrojtja e vreshtit

Perdorimi i sigurt i PMB

MSc. Ismet Bici

Ismet Bici_1

Ismet Bici_2

Prof.Jordan Merkuri

_Merkuri

Prof.Magdalena Cara

MEKANIZMAT E VEPRIMIT TE PMB-VE

frac-code-list-2016

Llogaritja-e-dozes-se-pesticideve-shkarko

Prof. Shpend Shahini

Implementimi i teknikes se kapjes masive per kontrollin e Tuta absoluta

PROFILI FITOSANITAR I DOMATES SË KULTIVUAR NË SERRA NË SHQIPËRI

MSc. Rrok Kola

HUNDEGJATI I PALMAVE

Berat Gerguri

Prezantimi me farmacit bujqesore – Berati

Materiale shtese nga Projekti

TEMPUS IPM

International joint Master degree in Plant Medicine

 

http://tempus.agrif.bg.ac.rs/remository/5.Training-Working-Group/